Qlik

QlikView

QlikView:n avulla käyttäjät voivat etsiä mitä tahansa tietoa ja analysoida sitä kaikista näkökulmista. Kaikki yrityksen olemassa olevat datalähteet, myös avoimet, voidaan liittää osaksi QlikView -kokonaisuutta. QlikView:n assosiatiivinen kokemus toimii kuin ihmismieli - tiedon assosioinnilla voidaan tehdä oivalluksia liiketoiminnasta.

QlikView:n teknologian ansiosta dataa ei tarvitse summata etukäteen, vaan tapahtumatason datasta tiedon laskenta tapahtuu lennossa käyttäjien valintojen mukaisesti. Data analysoidaan keskusmuistissa ja se tiivistetään. QlikView’n teknologia pitää huolta optimaalisesta palvelimien prosessoritehosta, jolloin analysointia voidaan tehdä äärimmäisen nopealla vasteajalla suurillakin datamassoilla. 

Ota yhteyttä

Qlik Sense

Qlik Sense on päätelaiteriippumaton ohjelma datan analysointiin ja visualisointiin. Qlik Sensellä käyttäjät voivat helposti itse luoda uusia sovelluksia ja näkökulmia jotka tuottavat päivittäisen päätöksenteon tueksi oikeaan tietoon perustuvia analyyseja, interaktiivisia raportteja ja helposti silmäiltäviä sekä näyttäviä mittaristoja.

Qlik Senseen on kehitetty nykyaikainen käyttöliittymä, joka on intuitiivinen ja tehokas. Qlik Sensen muistinvarainen teknologia on yhtäläinen QlikViewn kanssa, joten tiedon analysointi on äärimmäisen nopeaa suurillakin datamassoilla ja täyttää näin vaativatkin yrityskäytön tarpeet.

Ota yhteyttä

QlikView

QlikView:n avulla käyttäjät voivat etsiä mitä tahansa tietoa ja analysoida sitä kaikista näkökulmista. Kaikki yrityksen olemassa olevat datalähteet, myös avoimet, voidaan liittää osaksi QlikView -kokonaisuutta. QlikView:n assosiatiivinen kokemus toimii kuin ihmismieli - tiedon assosioinnilla voidaan tehdä oivalluksia liiketoiminnasta.

QlikView:n teknologian ansiosta dataa ei tarvitse summata etukäteen, vaan tapahtumatason datasta tiedon laskenta tapahtuu lennossa käyttäjien valintojen mukaisesti. Data analysoidaan keskusmuistissa ja se tiivistetään. QlikView’n teknologia pitää huolta optimaalisesta palvelimien prosessoritehosta, jolloin analysointia voidaan tehdä äärimmäisen nopealla vasteajalla suurillakin datamassoilla. 

Ota yhteyttä